Två vildsvin, en sugga och en kulting

Våra jägarexamenskurser

För att få jaga i Sverige så krävs det att man har jägarexamen och vapenlicens. Det senare kan man inte ansöka om innan man har tagit sin jägarexamen. Jägarexamen är dock så mycket mer än bara jakt. Jägarexamen är en utbildning som berör ämnen som vapenlagar, jaktformer och artkännedom, val av hund och ekologi mm.
Under kursen får du en inblick i vår svenska fauna och de svenska djurens påverkan på naturen, samt t.ex. djurens brunsttider, anatomi, vad de äter och vilka delar av landet de lever i.
Jaktformerna är många och du lär dig om dem alla, både med och utan hund, samt hur man gör ett eftersök på ett skadat vilt. Du lär dig att hantera ett vapen och får veta till vilken jakt man använder vilken typ av vapen och ammunition och får även en insyn i hur vapnet är uppbyggt. Vi förbereder det praktiska skyttet med hjälp av skyttesimulator innan vi går ut och tränar på skjutbana.

Komplett jägarexamenskurs
Priset för kursen är 5 500 kr och då ingår kurslitteraturen – Jägarskolan 
I priset ingår även ett skyttetillfälle vardera på de banor/discipliner som ingår i uppskjutningen, dvs markmål hare, lerduvor, precision kula och högviltsdelen (älgbana). Vid behov av ytterligare skytteträning hänvisar vi till skjutbanans ordinarie öppettider alternativt att vi bokar egentid på banan, kostnad för det tillkommer.
Kursen omfattar totalt 40-50 lektionstimmar à 45 minuter samt några tillfällen på skjutbanan

Våra kurser hålls på kvällstid.

Kursavgiften 5 500 kr betalas till bankgiro 5020-0963 senast 2 veckor innan kursstart. 

Praktisk jägarexamenskurs
Denna kurs riktar sig till dig som läst teorin på egen hand eller på annat sätt och behöver komplettera med praktiken. Priset för kursen är 5 000 kr och då ingår totalt 5 träffar varav den första för grundlig teoretisk genomgång av vapnet, vapenhantering samt 4 skyttetillfällen både för hagel och kula (de moment som ingår i jägarexamen). 

Planerade datum för vårens kurs är: 
Måndag 29 april, kl 18.00-21.00 (till större delen inomhus)
Lördag och söndag 4-5 maj, kl 14.00-17.00 hagelskytte (lerduva och markmål)
Måndag 6 maj kl 18.00-21.00 kulskytte (precision/älgbana)
Söndag 12 maj kl 14.00-17.00 kulskytte (precision/älgbana)

Härefter finns två i maj två tillfällen för att göra de praktiska proven för jägarexamen om man känner sig redo;  söndag 19 maj och måndag 27 maj. Proven bokas direkt på HJKs hemsida.

Tillkommande kostnader som är satta av Naturvårdsverket
Dessa betalas på skjutbanan
- Teoriprov 250:-
- Hagelgevärsprov 400:-
- Grundprov kulgevär 200:-
- Högviltprov 200-300:- beroende på hur många serier som provtagaren behöver skjuta vid provtillfället
- Ev omprov 100:- vid underkänt moment i grundprov kulgevär eller hagelgevärsprov
- Kostnad för ammunition tillkommer

Det praktiska provet består av 3 delar: 
HAGELGEVÄR Säker vapenhantering samt avståndsbedömning, skytte mot markmål och lerduvor
KULA GRUNDPROV Säker vapenhantering samt precisionsskytte
KULA HÖGVILTSPROV Skytte mot stillastående och löpande älgmotiv

Kontakta oss gärna om du har frågor på tel 070 225 48 02 alternativt 070 494 66 70 

Våra kurser hålls på Haninge Jaktskytteklubb där vi tränar skyttet och där du även när du är färdig kan göra dina prov, både teori och praktik!
Nästa praktiska kurs startar måndagen den 29 april 
Se nedan ovan till höger för exakta tider.
Välkommen med din anmälan!

  • Ange nedan vilken kurs du vill anmäla dig till!